Infektionsprevention

Kampen mot sjukhusrelaterade infektioner kan kännas trög.

Låt CareFusion hjälpa till. Vi bidrar med en systematisk metod för att spåra upp vårdrelaterade infektioner som går att förhindra*

Läkemedelshantering

Botemedlet för läkemedelshanterings problem

Hjälper till att förhindra fel och ger kontroll över läkemedelslagren i hela sjukhuset.

Effektivitet i operationssalen

Förbättrar ekonomin i operationssalen.

Omfattande lösningar som sträcker sig från sterilisering till post operativ vård.

Respiratorisk vård

Hjälper patienter att andas lättare. Vårdgivare att andas ut!

Riktade lösningar för olika typer av lungsjukdomar.

Övervakning och analyser

Mina produkter måste kommunicera

Hjälper sjukhus att dra nytta av investeringar i medicinteknisk utrustning och sjukhusets IT-teknologier.

*CareFusion-teknik kan hjälpa sjukhus att minska risken för vissa infektioner när den används tillsammans med bästa kliniska praxis och interventioner.


Observera att en del produkter och tjänster eller funktioner hos produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga lokalt i ditt område. Kontakta din lokala CareFusion-representant.