BD - Sverige


BD verkar för att tillhandahålla exceptionell service. Vår serviceorganisation, som består av tekniska support-, fält- och serviceteam, löser dina frågor och problem och tillgodoser dina behov på ett effektivt sätt. Vi tillhandahåller även webbplatser för onlinesupport där du kan skaffa värdefull information om bästa användning av våra produkter samt få tillgång till vårt tekniska supportcenter.

Beställ mer information