Om BD

Hos BD har vi en gemensam vision om att förbättra säkerheten och sänka kostnaden för kommande generationers hälsovård. Våra 16 650 medarbetare över hela världen är mycket engagerade i hälsovård och i att hjälpa dem som utför arbetet - från sjukhusapoteket till vårdavdelningar, från operationssalen till patientens sängplats.

Våra kliniskt beprövade produktserier omfattar Alaris™ IV-pumpar, Pyxis™-system för automatiserad dispensering och patientidentifikation, Rowa™ automatiseringslösningar, AirLife™-, LTV-seriens ventilatorer och andningsprodukter, ChloraPrep™*-produkter för huddesinfektion, V. Mueller™ och Snowden-Pencer™ kirurgiska instrument, Achieve™-, Temno™- och Jamshidi™-biopsinålar, samt PleurX™ dräneringssystemet.

I syfte att förbättra global hälsovård slår vi oss ihop med kunderna för att hjälpa dem att förbättra läkemedelshanteringen, sänka kostnaderna inom behandlingsområden, minska risken för infektion, förbättra vården av ventilerade patienter och förvandla den oändliga datamängden inom sjukvården till konkret information.


Konkret kunskap
Drar nytta av investeringar i medicinsk utrustning och informationsteknik för sjukhus (HIT) genom anslutningsmöjligheter och integrerade analyser.

Infektionsprevention
Bidrar med en systematisk metod så att kliniker kan identifiera och hjälpa till att förhindra infektioner.

Läkemedelshantering
Skyddar beredningsformer för infusionsläkemedel och orala läkemedel inom alla större vårdinrättningar.

Behandlingslösningar
Hjälper till att förbättra lönsamheten samt den kliniska och operativa effektiviteten i en behandlingsmiljö som omfattas av höga kostnader och risker.

Respiratorisk vård
Hjälper till att förbättra patientresultaten genom riktade strategier för lungskydd.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport