Företagsgåvor

BD Foundations syfte är att skapa och stödja möjligheter att förbättra säkerheten och kostnaderna för kommande generationers hälsovård. Som en del av vårt engagemang i att förbättra hälsovården stödjer vi utvalda USA-baserade 501(c)(3)-organisationer eller 501(c)(3)-motsvarande organisationer utanför USA som ligger i framkanten vad gäller att driva fram klinisk kompetens och bästa praxis inom hälsovårdens kvalitet och säkerhet. I syfte att främja det här engagemanget erkänner och utvecklar stiftelsen BD-medarbetares insatser för att förbättra hälsa och välbefinnande inom våra lokala samhällen genom en rad bidrag och volontärmöjligheter.

BD Foundation startades i september 2009 tack vare ett bidrag från Cardinal Health Foundation och bildade en kvalificerad, ideell 501(c)(3)-stiftelse år 2010 genom ett ytterligare bidrag från BD. Läs om bidragsmöjligheter  genom BD Foundation.