Mångfald och inkluderande

Hos BD är vi stolta över vår unika kultur - som definierar vem vi är och hur vi arbetar tillsammans för att förbättra hälsovårdens säkerhet och kostnader för kommande generationer. Vi anser att vår verksamhet blomstrar tack vare mångfaldsperspektivet inom en inkluderande, global arbetsstyrka. Vi respekterar alla anställdas individualitet och betraktar lagarbete som mycket viktigt för vår framgång.

Vår omfattande strategi för mångfald och inkluderande, Diversity Council och Employee Resource Groups hjälper oss att främja en inkluderande arbetsplats med mångskiftande människotyper och kompetens, där grupper arbetar tillsammans på ett smidigt sätt och medarbetare får möjlighet att uppnå full potential.