Våra produkter

Vi levererar kliniskt beprövade produkter och tjänster i syfte att förbättra patientvården

Hos BD har vi en gemensam vision om att förbättra säkerheten och sänka kostnaden för kommande generationers hälsovård.

Inom allt från infektionsprevention och läkemedelshantering till optimering av behandlingsområden och förbättring av respiratorisk vård erbjuder BD branschledande produkter och tekniker som hjälper vårdinrättningar att klara av de mest betungande utmaningarna.

Den skillnad vi gör sträcker sig bortom de produkter vi tillhandahåller. Vi fortsätter investera i erbjudanden som förvandlar den oändliga datamängd som genereras inom sjukvården till konkret kunskap. De här lösningarna utnyttjar våra kunders investeringar i informationsteknik på ett bättre sätt, gör det möjligt för vårdinrättningar att blicka tillbaka för att analysera och mäta verksamheten samt för kliniker att genomföra övervakning i realtid som kan förebygga skador.

Anestesitillförsel

Infektionsprevention

Infusion

Interventionsbehandling

Integrerade analyslösningar

Kirurgiska instrument

Lagerhantering

Läkemedelshantering

Patientövervakning

Respiratorisk vård