Produkter för åtkomst till luftvägarna

Flexibel, tillförlitlig åtkomst till luftvägarna

Våra produkter för åtkomst till luftvägarna ger bekväm, kostnadseffektiv åtkomst till patientens luftvägar, från  Vital Signs™-Huvudstöd och-endotrakealtuber, till svalgtuber och GreenLight™-laryngoskophandtag och  laryngoskopblad.

Vital Signs™-huvudstöd

Vår lätta, latexfria Vital Signs-huvudstöd stöder patienten under ingrepp där personen ligger på mage.

VSD-laryngoskopsystem, GreenLight™ och Vital View

Våra GreenLight- och Vital View-laryngoskopsystem består av bekväma, stabila handtag och blad för engångsbruk. Den skarpa LED-lampan belyser luftvägen.

Befuktning och filtrering

Oavsett om de används inom anestesi eller för intensivvård har Vital Signs™-produkterna erkänt bästa möjliga prestanda och tillförlitlighet.

Svalgtuber

Vårt breda utbud av (orofaryngeala) svalgtuber för engångsbruk finns i Guedel-modell.

Vital Signs™ endotrakealtub med förladdad mandräng

Att kombinera endotrakealtuben med en ledare bidrar till att minska förberedelsetiden och ökar effektiviteten.

Vital Signs™-ledare

Vi erbjuder ledare i tre storlekar: neonatal, pediatrisk och vuxen. Ledare är kompatibla med endotrakealtuber i flera olika storlekar.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för anestesiadministrering

Resursbibliotek för anestesiadministrering

Vårt anestesiresursbibliotek erbjuder olika  lösningar för att leverera anestesier.

Visa hela biblioteket