Visa alla Anestesiprodukter


international/our-products/anesthesia-delivery/humidification_and_filtration_2_MD_65p160.png

Befuktning och filtrering

Oavsett om de används inom anestesi eller för intensivvård har Vital Signs™-produkterna erkänt bästa möjliga prestanda och...

international/our-products/anesthesia-delivery/enflow-fluid-warming-system_R_980121EU_B.png

enFlow™-blod- och vätskevärmare

enFlow-systemet värmer upp blod, blodprodukter och intravenösa vätskorsnabbt och automatiskt till 40 °C.

international/our-products/anesthesia-delivery/oral-airways_H_3500.png

Svalgtuber

Vårt breda utbud av (orofaryngeala) svalgtuber för engångsbruk finns i Guedel-modell.

international/our-products/anesthesia-delivery/temperature-probes-and-cables_1R_VS_0515-0003.png

Temperatursonder och -kablar

Temperaturproberna och kablarna i Vital Signs™-serien finns både för engångs- och flergångsbruk och är designade för att vara...

international/our-products/anesthesia-delivery/endotracheal-tube-with-stylet_1R_8040RTC.png

Vital Signs™ endotrakealtub med förladdad mandräng

Att kombinera endotrakealtuben med en ledare bidrar till att minska förberedelsetiden och ökar effektiviteten.

international/our-products/anesthesia-delivery/vital-signs-head-positioner_1RH_8000HDP_B.png

Vital Signs™-huvudstöd

Vår lätta, latexfria Vital Signs-huvudstöd stöder patienten under ingrepp där personen ligger på mage.

international/our-products/anesthesia-delivery/vital-signs-stylets_1RH_S1000N_family.png

Vital Signs™-ledare

Vi erbjuder ledare i tre storlekar: neonatal, pediatrisk och vuxen. Ledare är kompatibla med endotrakealtuber i flera olika storlekar.

international/our-products/anesthesia-delivery/greenlight-laryngoscope-system_3RH_4602.png

VSD-laryngoskopsystem, GreenLight™ och Vital View

Våra GreenLight- och Vital View-laryngoskopsystem består av bekväma, stabila handtag och blad för engångsbruk. Den skarpa LED-lampan...