Alaris

Alaris™


Koppla ihop infusionkapacitet över vårdområden

”Infusionsfusion”

Infusionssystem

Infusionssystem


Våra infusionssystem fungerar oberoende och tillsammans, för att ge infusioner samtidigt som de hjälper till att skydda patienterna. Med olika modaliteter på en och samma plattform hjälper våra infusionssystem till att hantera arbetsflödet och infusionsdata över alla vårdområden.

Infusionsenheter

Infusionsprogramvara

Infusionsprogramvara


Vår infusionsprogramvara kommunicerar trådlöst med patientspecifik information gällande infusionsadministration, analys och rapportering, inklusive referenspunkter.

Infusionsprogramvara

Plattformssamverkan

Plattformssamverkan


Våra lösningar för samverkan hjälper dig att programmera infusioner och samtidigt undvika manuella programmeringssteg som ofta kan orsaka fel. De dokumenterar också infusionsstatus i EMR och hanterar Alaris inventering och användning i vårdsystemet.

Infusionssamverkan

IV-behandling

IV-behandling


Vårt stora utbud av IV-behandlingsuppsättningar och -tillbehör främjar bästa kliniska praxis. 

IV-behandling

Om Alaris™


Våra infusionssystem, vår infusionsprogramvara, våra infusionssystembehandlingar och IV-behandlingsuppsättningar och -tillbehör från Alaris kan hjälpa farmaciavdelningar, vårdavdelningar och andra avdelningar att hantera olika infusionsbehov. Vår omfattande produktportfölj erbjuder också plattformssamverkan över medicinsk utrustning och HIT-system för att hjälpa till att minska felen, öka effektiviteten och förbättra patientomvårdnaden.

Alaris-systemet stödjer olika specialiteter som: 

Läs mer om Alaris produkter

Video om EMR-samverkan från Oklahoma Heart Hospital

Video om EMR-samverkan från Oklahoma Heart Hospital


BD och Cerner infusionssamverkan har hjälpt till att förbättra säkerheten på Oklahoma Heart.

Titta nu