JAEGER<sup>®</sup>

JAEGER™


JAEGER är ett världsomspännande och välkänt varumärke inom segmentet för respiratorisk diagnostik och står för innovativ spirometri, kroppspletysmografi, SB-diffusionsmätning, provokations- och hjärt-lungträningstester.

Mer än 60 års erfarenhet av utveckling inom hjärt-lungdiagnostik

Innovation och kvalitet - Tillverkad i Tyskland

Om JAEGER


Erich Jaeger grundade 1954 företaget JAEGER i Würzburg i Tyskland. Han inriktade sig på att bidra till avgörande teknisk utveckling, särskilt inom området databearbetning, och blev känd som en pionjär bland medicinska specialister inom modern lungfunktionsdiagnostik.

Tack vare hans engagemang anses nu kroppspletysmografi, som på den tiden var något okänt, vara en av de viktigaste lungfunktionsundersökningarna i hela världen.  

Idag är JAEGER en del av företaget BD som propagerar för samma grundläggande principer som inspirerade Erich Jaeger på 1950-talet. BDs avdelning för respiratorisk diagnostik (RDx) är aktiv i mer än 120 länder och har fortfarande huvudkontor i Würzburg, Tyskland och i USA. Det är en organisation med mer än 60 års erfarenhet av att tillhandahålla innovativa och robusta lösningar inom området lungfunktionstest.

Läs mer

Relaterade länkar


Lungfunktionstest

Lungfunktionstest

Omfattande produktlinje med spirometrar, fullständiga PFT-system och filter/engångsprodukter för test på spädbarn, barn och vuxna.

Metabolisk vagn – Hjärt-lungtest vid träning och nutrition

Metabolisk vagn – Hjärt-lungtest vid träning och nutrition

Hjärt-lungträningstester, näringsanalys, utvärdering av fysisk och idrottslig status – mobilt eller som ett stationärt system.

Sömndiagnostik och -terapi

Sömndiagnostik och -terapi

Sömnsystemet SomnoStar z4 och QDC-Pro använder tekniken cRIP (kalibrerad RIP) med flöde/volym-kurva för omfattande sömndiagnostik.