LTV

LTV™


Ge dig själv kraften att röra dig fritt

Frigör dig med LTV

Om LTV


Vår LTV-serie av ventilatorer har en utformning med låg profil som ger portabel invasiv och icke-invasiv ventilation. Bärbarheten och de här värdefulla verktygen möjliggör ventilation i hela vårdkedjan. Vår LTV-serie av patientkretsar, positivt slutexspiratoriskt tryck (PEEP, positive end-expiratory pressure) och icke-PEEP, maximerar funktionen hos våra ventilatorer. Vi erbjuder även delar och tillbehör som optimerar funktionen.

Läs mer om LTV-produkter

LTV 1200 ventilator

LTV 1200 ventilator


LTV 1200-ventilatorn ger invasiv och icke-invasiv ventilation under patienttransport, vid akututryckning och akutvård. Du kan transportera ventilatorn vart som helst eftersom den inte kräver någon luftkälla med högt tryck. Den har också lättjusterade inställningar som du kan optimera för att främja avvänjning och har ett stort antal lägen.

Läs mer