Max

MaxPlus™ och MaxZero™


Bli nålfri med din IV-behandling

”Max”-imera fördelarna

About MaxPlus and MaxZero


Våra MaxPlus och MaxZero nålfria anslutningar hjälper till att hålla kateterslangen öppen genom att minska risken för kateterocklusioner. MaxPlus genomskinlig nålfri anslutning är utrustad med vår patenterade positive displacement-teknik, som rensar kateterspetsen vid avlägsnande. Detta minskar risken för ocklusion till följd av återflöde. Vår MaxZero anslutning hjälper dig att förbereda inför behandling med en tresekunders desinfektionsfunktion som förhindrar kontaminering, vilket ökar patientsäkerheten. Katetern skyddas också tack vare en synlig flödesväg som ger förbättrad spolning. 

Läs mer

MaxZero™ nålfri anslutning


Vår MaxZero nålfria anslutning hjälper till att hålla katetern öppen under en lång tid och medger effektiv desinfektion. Den synliga flödesvägen och raka flödeskanaler med starkt flöde möjliggör effektiv spolning. Den vätskefyllda utformningen ser till att inga områden uppstår där bakterier kan ansamlas och som inte kan spolas eller desinficeras. Anslutningen kan bytas ut var sjunde dag och ger en sluten slang som håller längre.

Läs mer