Pyxis

Pyxis™


För komplexa utmaningar väljer du läkemedelshantering för hela företaget

Läkemedelshantering

"Med hjälp av produkter från Pyxis har vår handläggningstid för beställningar minskat från två och en halv timme till 16 minuter."

- Michael Borgmann, Farmaciteknikspecialist, Avera McKennan Hospital och University Health Center

Inventariehantering

Inventariehantering


Genom att möjliggöra kontinuerlig lagerhantering och lättillgängligt material hjälper våra lösningar för lagerhantering till att minska kostnader, effektivisera arbetsflödet och främja regelefterlevnad.

Lagertekniker

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering


Våra lösningar för läkemedelshantering erbjuder innovativ dispensering, infusion och tekniker för vårdstället som förenklar hanteringen, minskar kostnaderna och förbättrar säkerheten.

Läs mer

Integrerad plattform

Integrerad plattform


Vår plattform extraherar data från våra tekniker till en central lagringsplats och integrerar medicinska enheter och HIT-system för att förbättra medicinsk säkerhet.

Arbetsflöde för IV-beredning

Arbetsflöde för IV-beredning


Våra lösningar hjälper till att standardisera arbetsflödet i centralapotekets IV-lokal för att minska IV-beredningsfelen och frigöra tid för apotekspersonalen. De hjälper också till att minimera avfall.

Om Pyxis


Vårt system från Pyxis löser den omfattande läkemedels- och lagerhanteringen inom sjukhuset och sjukhusgrupperna. Genom att hjälpa till att effektivisera arbetsflödet, förbättra den finansiella prestandan och underlätta regelefterlevnaden kan de förbättra den medicinska säkerheten och patientomvårdnaden.

Läs mer om Pyxis-produkter