Infektionsprevention

Vårdrelaterade infektioner utgör ett stort och växande problem för vårt hälsovårdssystem. BD har en unik möjlighet att hjälpa sjukhus att förbättra säkerheten och minska kostnaderna tack vare vår systematiska och målinriktade metod som kombinerar kliniskt beprövade produkter, bevakning av vårdrelaterade infektioner och fortbildning så att kliniker får hjälp att minska infektionsrisken.

ChloraPrep™ huddesinficering före invasiva medicinska ingrepp

ChloraPrep huddesinfektion är ett universellt, snabbverkande och beständigt huddesinfektionsmedel som används vid mindre och större medicinska ingrepp. Vår sammansättning och applikator utgör ett beprövat system som följer riktlinjer* för infektionskontroll för att minska infektionsrisken.

BDs kirurgiska rakapparater

BDs kirurgiska rakapparater avlägsnar hår med ett enda svep för att minska hudirritation hos patienten och minimera risken för infektioner i operationssår.

Visa alla Infektionsprevention produkter

Visa alla Infektionsprevention produkter

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för infektionsprevention

Resursbibliotek för infektionsprevention

Vårt breda utbud av resurser kan hjälpa dig att förstå, använda och optimera våra produkter.

Broschyrer

Fallstudier

Videofilmer

Visa hela biblioteket