ChloraPrep™ huddesinficering före invasiva medicinska ingrepp

ChloraPrep™ har både snabbverkande, och kvarvarande effekt och är ett3 antiseptikum med brett spektrum2 avsett för en rad mindre och större medicinska ingrepp. Formuleringen med 2 % klorhexidinglukonat/70 % isopropylalkohol verkar snabbt på ett brett spektrum av bakterier, bland annat Methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA)2, och har en fortsatt antimikrobiell effekt under minst 48 timmar3. Formuleringen och applikatorn utgör tillsammans ett beprövat system som uppfyller riktlinjer för infektionskontroll för att reducera förekomsten av bakteriemi(BSI) och infektioner i operationsområdet (SSI).

Tillsammans ger formuleringen och engångsapplikatorn en minskning av antalet mikroorganismer på huden.

Under Vanliga frågor hittar du svar på vanliga frågor om ChloraPrep preoperativ huddesinficering av patient.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för infektionsprevention

Resursbibliotek för infektionsprevention

Vårt breda utbud av resurser kan hjälpa dig att förstå, använda och optimera våra produkter.

Broschyrer

Fallstudier

Videofilmer

Visa hela biblioteket

Läs alltid etiketten

Information om SmPC och PIL

Information om SmPC och PIL

Läs mer

Allvarlig händelse

Allvarlig händelse

Rapportera en allvarlig händelse som rör ChloraPrep™ via vårt formulär online

Rapportera en allvarlig