Infusionsenheter

Standardisera infusionsenheter för att förbättra patientvården

Infusionsenheter från BD fungerar oberoende eller ihop för att ge noggranna infusioner samtidigt som de hjälper till att skydda varje patient. Våra infusionsenheter och -system hjälper dig att effektivisera arbetsflödet och förvalta infusionsdata inom alla vårdområden.

Alaris™ Plus-plattform med Guardrails™ säkerhetsprogramvara

Alaris™ Plus-plattformen ger exklusiva möjligheter för betydande fördelar vid sängplatsen, anpassade för läkemedelsbehandling. Guardrails™-säkerhetsprogramvaran hjälper inte bara till att skydda patienten och vårdgivaren från konsekvenserna av en felmedicinering, den påverkar även patientens resultat positivt genom att underlätta kontinuerliga förbättringar i vårdrutinerna.

Anestesi och PCA

Regelbördan ökar ständigt, personalbristen och kostnaderna ökar, pressen är hård. Fokus ligger därför på nya sätt att förbättra säkerheten, effektiviteten och kvaliteten på patientvård – till en lägre kostnad. Nya och innovativa lösningar kan skapa ett positivt svar på detta utmanande scenario för anestesi och PCA.

Intensivvård vuxna

Infusionsenheter av hög kvalitet för stora volymer som kan hjälpa dig att utföra läkemedelsbehandling, blodtransfusion och parenteral nutrition på ett säkert sätt.

Neonatal nutrition

Nyfödda kan påverkas av många situationer som kräver specialistbehandling, samtidigt som deras näringsbehov tillgodoses med flytande näring och fullständig trygghet – BD följer dig hela vägen.

Onkologi

Sätt säkerheten först med vår slutna systemlösning – den hjälper till att skydda mot exponering för farliga läkemedel.

Allmän avdelning

Vår produktfamilj av infusionsenheter för stora volymer och sprutpumpar ger precisionsleverans med omfattande funktionalitet och betydande fördelar vid sängplatsen.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Onlinekatalog

Onlinekatalog

Besök vår förbättrade onlinekatalog för den senaste informationen om alla våra IV-produkter.

Visa

Resursbibliotek för infusioner

Resursbibliotek för infusioner

Vårt breda utbud av resurser kan hjälpa dig att förstå, använda och optimera våra produkter.

Visa hela biblioteket

Dokumentation

Alaris Dokumentation

Här finner du information om våra infusionsprodukter

Mer information