Integrerade analyslösningar

Det är bra med kunskap, och i ditt vårdsystem finns kunskap överallt. Det är därför BD erbjuder integrerade analyslösningar för att hjälpa dig fånga de ändlösa mängder data du genererar och omvandla dem till konkret kunskap. Du kan använda sådana data till att frigöra kliniska prestanda, identifiera svagheter i systemet, förbättra patientsäkerhet och minska de kostnader verksamheten medför.

Med BD analytics kan du snabbt komma åt lagrade data så att du kan vidta åtgärder och övervaka prestanda över en längre tid. De här programmen kan ge dig kliniska insikter som hjälp när du ska fatta lägliga beslut och identifiera möjligheter till förbättringar som tidigare varit dolda.

Analysalternativ kan hjälpa sjukhus som söker efter flexibilitet i sina analytiska processer och åtkomst till sina transaktionsdata. BD analytics svarar på dina viktiga frågor utan att skapa komplexitet eller öka din arbetsbelastning. Det hjälper dig med kontinuerliga prestandaförbättringar medan du effektivt mäter nyckelprocesser över olika komponenter av den medicinska utrustningen. Du drar nytta från genomförbara åtgärder och enkel åtkomst till relevant information utan att bära den börda och de kostnader daglig datahantering medför.

Båda alternativen inkluderar:

  • Sömlös överföring av data
  • Enkel åtkomst till den detaljerade informationen bakom varje nyckeltal

Läs mer om hur våra integrerade analyslösningar kan hjälpa dig övervaka och förbättra följande:

Produkter och tjänster för analys

BD analytics svarar på dina viktiga frågor utan att skapa komplexitet eller öka din arbetsbelastning.

Benchmarking

Benchmarking med de integrerade analyslösningarna från BD ge prestandamål som gäller patientsäkerhet, inventariehantering och regelefterlevnad.

Regler och lagar

De integrerade analyslösningarna från BD hjälper sjukhus att öka regelkrav på spårning utan att dränera patientvården på pengar och dyrbar tid.

Förhindra svinn och förlust

De integrerade analyslösningarna från BD ger dig insikten att snabbt identifiera och åtgärda potentiella problem.

Inventariehantering

De integrerade analyslösningarna från BD hjälper dig optimera leverantörskedjan för att minska risker för att artiklar är slut i lager, identifiera artiklar som gått ut, utvärdera lagerbalansnivåer och ta fram nya nivåer av effektivitet och noggrannhet vad gäller inventariehantering.

Patientsäkerhet

De integrerade analyslösningarna från BD erbjuder flera insikter som hjälper dig öka patientsäkerheten, från identifiering av vanliga IV-programmeringsfel till att säkerställa att klinikerna har det material de behöver.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för integrerade analyslösningar

Resursbibliotek för integrerade analyslösningar

Vårt resursbibliotek för integrerade analyslösningar erbjuder olika resurser om våra integrerade lösningar för analyser.

Visa hela biblioteket

Vi syntetiserar ett databerg för den upptagna vårdpersonalen, och tillhandahåller åtgärdsinformation som gör det enklare att förbättra prestanda.