Produkter och tjänster för analys

BD analytics svarar på dina viktiga frågor utan att skapa komplexitet eller öka din arbetsbelastning. De här programmen kan ge dig kliniska insikter som hjälp när du ska fatta lägliga beslut och identifiera möjligheter till förbättringar som tidigare varit dolda.

Infusionsanalystjänster

BD ger en tydlig överblick över Alaris™-systemdata och Guardrails®-programmeddelanden för att kontinuerligt utvärdera rutiner för patientsäkerhet, övervaka att sjukhusets riktlinjer följs och stödja arbetet med regelefterlevnad och ackreditering.

Läkemedelsanalys för Pyxis MedStation™-systemet

BD använder dina Pyxis™ läkemedelsdispenseringsdata till att identifiera potentiellt svinn, optimera inventeringen och stödja arbetet med regelefterlevnad och ackreditering.

Analystjänster

BD-analystjänsterna utformades till att underlätta för dig att hjälpa dig granska och analysera sjukhuspolicy, övervaka läkemedelshantering, identifiera områden som kan förbättras samt visa på regelefterlevnad.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Vi syntetiserar ett databerg för den upptagna vårdpersonalen, och tillhandahåller åtgärdsinformation som gör det enklare att förbättra prestanda.