Interventionsbehandling

Ingen patient, behandling eller läkare liknar någon annan, vilket är skälet till att BD erbjuder ett fullständigt utbud av kliniskt relevanta produktalternativ för interventionsbehandlingar. Våra produkter och tjänster för interventionsbehandling har tagits fram för att uppfylla individuella patientbehov och för att hjälpa läkare att leverera positiva kliniska resultat med minimalt invasiva och perkutana metoder.

I egenskap av innovatör inom metoder för interventionsmedicin erbjuder BD unika produkter inom ett växande antal områden, t.ex. dränering, vertebral förstärkning, biopsi och andra diagnostiska behandlingar.

Vår produktserie är mångskiftande men vårt fokus är ett enda: Hjälpa dig att förbättra patienternas liv.

Biopsi

BD tillhandahåller en mängd olika toppmoderna produkter för både benmärgs- och mjukdelsbiopsi. Våra beprövade varumärken utgör ett komplett utbud med avancerade funktioner för att ta prover av toppkvalitet på ett snabbt och effektivt sätt.

Dränering

BD erbjuder en omfattande produktserie för hantering av de symptom som är kopplade till återkommande pleurautgjutningar och ascites med minimalt invasiv teknik.

Visa alla Interventionsbehandling produkter

Visa alla Interventionsbehandling produkter

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för interventionsbehandlingar

Resursbibliotek för interventionsbehandlingar

Med våra mångsidiga resurser kan du göra efterforskningar, få insikter och läsa framgångsberättelser om våra lösningar.

Bruksanvisning

Videofilmer

Visa hela biblioteket