PleurX™-katetersystem

PleurX™-katetersystem

PleurX™-katetersystem ger effektiv lindring i hemmet av symptom som är kopplade till återkommande pleurautgjutningar och malign ascites. Det här kliniskt beprövade behandlingsalternativet gör det möjligt för patienter att hantera sina symptom genom intermittent dränering i det egna hemmet med minimala ingrepp från läkare.

Ta kontroll

Patienter som lider av återkommande pleurautgjutningar och malign ascites har tvingats till långvariga sjukhusvistelser, obehag och inte kunnat vara hemma till följd av oplanerade besök hos läkare eller på akuten för att lindra smärtan och obehaget vid vätskeansamling. Nu har patienter ett alternativ som gör att man kan ta kontroll över symptomen utan att behöva lämna hemmet.

PleurX-katetersystemet består av en tunnelkateter som vanligen placeras vid en poliklinisk behandling samt vakuumflaskor för dränering. Det ger patienter eller deras vårdgivare möjlighet att dränera återkommande pleurautgjutningar eller malign ascites i det egna hemmet. Det kan eliminera behovet av sjukhusbesök för upprepad paracentes eller torakocentes. Med PleurX-katetersystemet kan du hjälpa patienterna så att de kan tillbringa mer tid hemma och mindre tid med att anpassa sig till ditt behandlingsschema.


Beprövade resultat

PleurX-systemet har använts i kliniska miljöer under mer än 15 år och har varit föremål för fler än 30 artiklar som publicerats i kliniska tidskrifter. Vid behandling av återkommande pleurautgjutningar upplevde upp till 70 % av vissa patientundergrupper (58 % totalt) spontan pleurodes.1 PleurX-katetern kopplas även till låg infektionsfrekvens (lägre än 3 %),1,2,3 landsspecifik täckning genom försäkringar kan gälla.*

Alltid tillgängliga resurser

Utbildningsvideor, användningsanvisningar och detaljerade broschyrer.

PleurX-katetersystem

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport