Läkemedelshantering

Med tusentals olika läkemedel som transporteras genom sjukhuset och till patienterna varje dag blir läkemedelshanteringen komplex, och felmedicinering och ineffektivitet blir tyvärr oundvikliga.

BD verkar för att bryta den skadliga cykeln av felmedicinering och förenkla läkemedelshanteringen genom att föra samman säkerhet och rutiner på mätbara sätt. Med beprövad teknik såsom automatiserad läkemedelslagring, läkemedelsdispensering och kontroll på vårdstället kan vi hjälpa till att sänka kostnaderna, förbättra patientsäkerheten under hela vårdperioden och förbättra läkares möjlighet att ge patienterna rätt vård i rätt tid.

Läkemedelstekniker

BDs tekniker kombinerar beprövad teknik med konkret kunskap för att förhindra felmedicinering, ge vårdpersonalen mer tid för patientvården, göra läkemedelstillgången mer förutsägbar och effektivisera läkemedelsanvändningen – från apoteket till patientens sängplats.

Tekniker för apotek

BDs Rowa™-tekniker effektiviserar flödet genom apotekens lager och förråd, ger farmaceuter tid för konsultation, handhavande av läkemedel och utrymme för utökning av försäljningsområden samt bidrar till att optimera organisationen och processerna för högre effektivitet.

Visa alla Läkemedelshantering produkter

Visa alla Läkemedelshantering produkter

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för läkemedelshantering

Resursbibliotek för läkemedelshantering

Vårt breda utbud av resurser kan hjälpa dig att förstå, använda och optimera våra produkter.

 

Visa hela biblioteket