Läkemedelstekniker

BDs tekniker bidrar till att förbättra effektiviteten i arbetsflödet, reducera kostnaderna och förhindra felmedicinering på alla vårdställen i sjukhuset och sjukhusgruppen. Från automatiserad lagerhantering och säkrare inventering till effektiv spårning av läkemedel och korrekt avfallshantering - vi levererar lösningarna som håller läkemedlen i rörelse, gör läkarna fokuserade och läkemedelshanteringen säkrare.

Pyxis MedStation™-system

Automatiserade dispenseringsskåp underlättar den decentraliserade läkemedelshanteringsprocessen genom att tillföra en extra säkerhetsåtgärd för läkemedel med hög risk för svinn.

Pyxis™ SMART Remote Manager

Förbättrar effektiviteten i arbetsflödet genom att rationalisera distributionen av temperaturkänsliga läkemedel och övervaka temperaturkontrollerade läkemedel.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för läkemedelshantering

Resursbibliotek för läkemedelshantering

Vårt breda utbud av resurser kan hjälpa dig att förstå, använda och optimera våra produkter.

 

Visa hela biblioteket