Perinatal vård

Varsam vård av moder och barn under värkarbete och förlossning

Före eller under de tidiga skedena av värkarbetet kan vår omfattande perinatalövervakning ge en effektiv vård av moder och barn, och samtidigt förhöja förlossningsupplevelsen.

BiliSoft-filtar

Våra extra mjuka BiliSoft-filtar för engångsbruk gör det barnsligt enkelt att tillhandahålla intensiv ljusterapi åt nyfödda.

Kurtis MSD-sugkateter

Med Kurtis MSD kan du suga ut mekonium från en nyfödds trakea med inbyggd trakealtub, sugadapter och ledare.

Perinatala givare och bälten

Våra givare och bälten är designade med patientens komfort i åtanke och övervakar aktiviteten i livmodern under värkarbete och förlossning.

Temperaturprober och -kablar

Temperaturproberna och kablarna i Vital Signs™-serien finns både för engångs- och flergångsbruk och är designade för att vara lättanvända och ge konsekvent mätnoggrannhet.

Qwik Connect Plus fetala spiralelektroder

Våra Qwik Connect Plus fetala spiralelektroder ger noggrann övervakning av fostrets hjärtljud. De är designade för att användas med GE Corometrics-monitorer.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för patientövervakning

Resursbibliotek för patientövervakning

Vår patientmonitors resursbibliotek erbjuder olika  lösningar för att förebygga infektioner.

Visa alla resurser