Hjärt-lungdiagnostik

BD respiratoriska diagnostik som är en mångskiftande organisation med över 500 anställda över hela världen och en engagerad och hängiven verksamhet som sätter fokus på avancerade diagnostiska instrument, tillverkning, anslutningsmöjligheter och support.

Våra gränssnitt, datahanteringslösningar och tjänster inom respiratorisk vård, idrottsmedicin, forskning och andra medicinska områden tillgodoser ett mångskiftande och globalt behov inom diagnostiska verksamheter. Bland våra kompletta produktportfolion för   spirometri/undersökningar,  komplett PFT  och metabolisk testning finns   MicroMedical-spirometrar,  Jaeger™ MasterScreen™-systemet och Oxycon .

Lungfunktionstest

Omfattande produktutbud med kliniska spirometrar, andningsundersökningsutrustning, kompletta PFT-system, filter/förbrukningsmaterial samt lösningar för anslutning/kommunikation, säkerhet och dataåtkomst för testning av spädbarn, barn och vuxna.

Metabolisk vagn – Hjärt-lungtest vid träning och nutrition

Hjärt-lungstresstestning, näringsanalys, utvärdering av fysisk och idrottslig status - våra system ger data och presenterar dem snabbt.

Sluta röka

Enkel och snabb handhållen kolmonoxidövervakning, inklusive SmokeCheck- och MicroCO-produkter.

EMR/HL7-gränssnitt och fjärråtkomst

Lösningar för anslutning, optimering av dataåtkomst, förbättrat arbetsflöde och EMR-gränssnitt för sjukhus och läkarmottagningar.

Nätverks- och databassupport

BDs Hjärt-lungdiagnostik och Sömndiagnostik och sömnterapi erbjuder tekniskt avancerade och professionella tjänster för många av BDs diagnostikprodukter.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för respiratorisk vård

Resursbibliotek för respiratorisk vård

Våra olika kliniska resurser om viktiga frågor inom dagens hälsovårdsindustri kan hjälpa dig att lära dig mer om bästa praxis, att få insikter och tillämpa innovationer.

Visa hela biblioteket

Respiratoriska sällskap och information

Respiratoriska sällskap och information

Hitta en omfattande lista över inhemska och globala respiratoriska sällskap, samt annan värdefull respiratorisk information.

Läs mer