Pyxis™-lagertekniker

BD tillhandahåller lösningarna och kunskapen som behövs för hantering av material inom sjukhuset och sjukhusgruppen. Våra beprövade Pyxis™-lagertekniker ger en mätbar avkastning på investeringar, och bidrar samtidigt till att rationalisera arbetsflödet, förbättra fallkostnadsberäkningen, underlätta regelefterlevnaden, utveckla dataanalysen och öka debiteringsregistreringen när så är tillämpligt.

Ta reda på mer om hur Pyxis™-teknikerna kan vara till hjälp för sjukhuset:

Pyxis™ CathRack-system

Pyxis™ CathRack-systemet från BD hanterar material som används i laboratorier för hjärtkateterisering och interventionell radiologi, såsom pacemakrar, ICD:er, stentar, vaskulära implantat, katetrar och styrtrådar.

Pyxis™ JITrBUD-system

Pyxis™ JITrBUD-enheten från BD kopplas direkt till befintliga lagringssystem och kommunicerar med MMIS-system för att elektroniskt dokumentera dispenserat material.

Pyxis™ ParAssist-system

Den handhållna Pyxis™ ParAssist-enheten från BD samlar in lagerdata antingen på avstånd eller på plats vid öppna lager, som sedan integreras med Pyxis™ SupplyCenter-systemet för företagslager- och datahantering eller andra Pyxis™-tekniker.

Pyxis™ Remote Manager

Bidrar till ökad patientsäkerhet genom att minska risken för biverkningar på grund av administrering av läkemedel eller implantering av vävnader som exponerats för felaktiga temperaturer.

Pyxis™ StockStation™-system

Pyxis™ StockStation™-systemet från BD sätter fokus på kostnads- och utrymmesbegränsningar för förvaringsrum, lager och kliniska utrymmen.

Pyxis™ SupplyCenter-server

Pyxis™ SupplyCenter-server från BD samlar in data från de Pyxis™-lagerhanteringssystem som finns på vårdinrättningen.

Pyxis SupplyStation™ -system

Pyxis SupplyStation™-systemet från BD ger enkel åtkomst till det material som behövs på vårdgolvet och inom hela vårdinrättningen.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Spara pengar, förbättra arbetsflödet

Upptäck hur Pyxis-teknik kan minska kostnaderna för läkemedelshantering och förbättra patientvården. 

Resursbibliotek för lagerhantering

Resursbibliotek för lagerhantering

Vårt breda utbud av resurser kan hjälpa dig att förstå, använda och optimera våra produkter.

Broschyrer

Fallstudier

Videofilmer

Visa hela biblioteket