Våra lösningar

BD engagerar sig i att förbättra säkerheten och kostnaden för hälsovård för kommande generationer.

Vi är mycket engagerade i hälsovård och i att hjälpa dem som utför arbetet - från sjukhusapoteket till vårdavdelningar, från operationssalen till patientens sängplats. Våra produkter och tjänster hjälper till att förbättra läkemedels- och lagerhantering, sänka kostnaderna inom behandlingsområden, ge kliniker möjlighet att minska infektionsrisken, förbättra vården av ventilerade patienter och förvandla den oändliga datamängden inom sjukvården till konkret information. 

Infektionsprevention

Läkemedelshantering

Respiratorisk vård

Övervakning och analys

Effektivitet i operationssalen