Respiratorisk vård


Respiratorisk vård

BD samarbetar med våra kunder för att leverera riktade lungskyddande strategier som kan hjälpa sjukhusen att minska kostnader och infektioner samt förbättra säkerheten och tillfredsställelsen hos patienter med nedsatt andningsförmåga.

Över hela världen tillhandahåller våra branschledande respiratoriska lösningar tekniker för skydd av lungorna över hela vårdkedjan. Från sjukhuset till hemmet hjälper vår omfattande serie av ventilationsprodukter, teknik och diagnostiska lösningar patienter och vårdpersonal att utveckla samt förbättra vårdkvaliteten och patientresultaten.

BD kan samarbeta med dig för att utveckla en strategi inriktad på förbättrad vård för ventilerade patienter och de med kroniska sjukdomar i andningsvägarna.

AirLife™-respirationsprodukter  

AirLife-respirationsprodukter tillsammans med ett brett utbud av produkter från våra strategiska partner ger oss möjlighet att erbjuda kunderna en komplett serie respirationsprodukter.
Läs mer

Ventilation  

BD har en lång historik inom innovation och förbättringar av andningsvården. Vi erbjuder klinikern en produktportfölj som gör det möjligt att förbättra patientresultaten i hela vårdkedjan.
Läs mer

Hjärt-lungdiagnostik  

BD Respiratory Diagnostics är en mångsidig organisation med mer än 250 anställda över hela världen. Vi arbetar engagerat och passionerat och sätter fokus på tillverkning, marknadsföring och support av avancerade diagnostiska instrument.
Läs mer

Sömndiagnostik och sömnterapi  

Vi ger dig instrument som på ett smart sätt kombinerar funktioner och teknik för att förbättra patientresultaten. Dessutom leder vår linje av relaterade sömnterapeutiska produkter vården av din patient från diagnos till effektiv behandling.
Läs mer

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Visualisera data

Visualisera data

Patient risk and cost of respiratory distress

läs mer