Effektivitet i operationssalen

Att sänka kostnaderna och hantera riskerna i operationssalen


Effektivitet i operationssalen

Den kirurgiska miljön står för 50 % av den totala driftsbudgeten1 och för 42 % av omsättningen.2 Dessutom blir bestämmelserna för den kirurgiska miljön allt striktare. Det är av största vikt att hela processen, från patientskydd till instrumentförberedning och elektronisk dokumentation, fungerar väl och att den är säker och effektiv. Oavsett var i processen du befinner dig...

så kan BD hjälpa dig.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport