Temperaturlösningar

Temperaturhantering på en ny nivå

Blod- och vätskevärmaren enFlow bidrar till att upprätthålla patientens kärntemperatur genom hela den perioperativa processen. Detta minskar förekomsten av hypotermi hos patienten.

enFlow™-blod- och vätskevärmare

enFlow-systemet värmer upp blod, blodprodukter och intravenösa vätskorsnabbt och automatiskt till 40 °C.

Temperatursonder och -kablar

Temperaturproberna och kablarna i Vital Signs™-serien finns både för engångs- och flergångsbruk och är designade för att vara lättanvända och ge konsekvent mätnoggrannhet.

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för anestesiadministrering

Resursbibliotek för anestesiadministrering

Vårt anestesiresursbibliotek erbjuder olika  lösningar för att leverera anestesier.

Visa hela biblioteket