enFlow™-blod- och vätskevärmare

Levererar rätt temperatur till rätt ställe, i rätt tid

enFlow™ blod- och vätskevärmare värmer blod, blodprodukter och intravenösa vätskor snabbt och automatiskt upp till 40 °C, och hjälper till att förebygga hypotermi. Genom att värma upp vätskor exakt, mobilt och snabbt kan enFlow-systemet hjälpa vårdgivaren att tillhandahålla högkvalitativ vård åt fler patienter.

Noggrannhet

Noggrannhet

Systemet värmer automatiskt upp vätskor till 40 ± 2 °C och vätsketemperaturens noggrannhet säkerställs med hjälp av ett flertal sensorer.

Mobilitet

Mobilitet

Den lilla kassetten för enpatientsbruk används för kontinuerlig patientuppvärmning under hela vårdkedjan.

Hastighet

Hastighet

Det här lättanvända systemet värmer snabbt upp vätskor till den inställda temperaturen vilket minimerar väntetiden.

Interaktiv rundtur av enFlow

enFlow tillför en noggrannhet, rörlighet och snabbhet till vätskevärmningen.

Interaktiv rundtur av enFlow

EnFlow

Interaktiv rundtur av enFlow™

Upprätthåll korrekt temperatur - på rätt plats, i rätt tid

enFlow™ IV vätske/blod värmesystem är en innovativ patientnära vätskevärmare som hjälper dig att upprätthålla en normotermi med en noggrannhet, rörlighet och snabbhet närhelst det behövs.


Kassetten

Systemets unika enpatientskassett placeras på passande plats i infusionskedjan utan att påverka din normala iv uppsättning. Denna enkla tillkoppling gör det möjligt att snabbt göra det du behöver samtidigt som du upprätthåller varm vätska till patienten från pre-op till operation och vidare till post-op avdelningen.

EnFlow


Kassettens utbytbarhet

Du kan enkelt och smidigt förflytta kassetten från en värmeenhet till en annan.

EnFlow


enFlow™ i den perioperativa miljön.

Eftersom enFlowkassetten smidigt följer patienten kan du enkelt starta upp värmningen av vätska tidigt vilket ökar möjligheten att behålla patienten normoterm till operation och till uppvakningsavdelningen.

Systemet är idealiskt för att värma preoperativt eftersom:

 • Engångskassetten kopplas enkelt in i ledet med det standar IV set som används vid uppkoppling av vätska, detta innebär ingen special koppling eller extra set.
 • Systemet fungerar i rätt tidpunkt, omedelbart-på 18 sekunder eller mindre, i jämförelse med 10 minuter som med andra vätksevärmare -vilket innebär mindre väntan.
 • Kassetten är lätt att lägga i och ta bort från värmeenheten (det kan inte sättas i fel), vilket är lugnande för personalen.

Referenser

 1. Företagsdata: Uppvärmningstid för vätska genom att använda 20°C till att uppnå 37°C vid en flödeshastighet på 150mL/min (vid testen användes ett 9" förlängnings set och 20°C destillerat vatten). Vital Signs, 2009.

enFlow™ systemet under förflyttning

enFlows systemets fördelar möjliggör rörlighet och snabbhet i den perioperativa vätskevärmningen. Medan patienten förflyttas från pre-op till operation kan du enkelt ta ur kassetten från värmeenheten, låta hela IV setet följa med patienten (inklusive kassetten). Direkt när patienten anländer nästa vårdinstans sätter du in kassetten i en annan värmeenhet och på några sekunder startar åter värmning av vätskan.

enFlow systemet värmer patienten optimalt  i rörlighet eftersom:

 • Kassetten kan fortsätta att vara tillkopplad, och förhindra IV setet att exponeras för potentiella infektioner,  oavsett om vätskan värms eller inte.
 • Värmaren fungerar oavsett placeringsläge.
 • Värmeenheten och styrenheten har en lång hållbarhet, de har passerat de hårdaste militära test standarder.

Referenser

 1. Mahoney, C., Odum, J. Maintaining intraoperative normothermia: A meta-analysis of outcomes with costs. AANA Journal, April 1999, 67(2):155–164.

enFlow™ på operationsavdelningen

Att upprätthålla rätt temperatur på patienten under operationen krävs för att överkomma ett antal hinder: kall IV infusionsvätska, fasta före operation, kall rumstemperatur på operationssalarna, hög ålder och stor vätske och eller blod förlust.

Systemet erbjuder en optimal värmning under operationstiden på grund av att:

 • Värmaren får plats i handen och placeras nära patienten, minimerar avståndet mellan värmeenheten och patientens IV infart.
 • Dess lilla storlek är diskret och kompatibel  med infusionspumpar och övertrycksmanschetter.
 • Dess lilla fyllnadsvolym (<4ml) och minimala flödesmotstånd ökar kontroll och reducerar avfallsmängd.1
 • Den uppfyller ca 98% av alla patientfall, från vuxna till barn och eller neonatal patienter och för obecitas eller normalviktiga patienter.

Referenser

 1. Företagsdata: Engångskassettens tryckfall –flödesmotstånd jämfördes vid 12,4mmHg
 2. Sessler, D., Kurz, A. Mild perioperative hypothermia. Anesthesiology News, September 2007, 1–12.

enFlow™ system för en effektiv återhämtning

Med enFlow´s system kan du tryggt hjälpa patienten att upprätthålla rätt temperatur på rätt plats vid rätt tidspunkt - från att beträda operationsavdelningen och under transport till den postoperativa vårdavdelningen och till eftervårdsavdelningen.

Systemet funderar utmärkt på uppvakningsavdelningen och på eftervårdsavdelningar på grund av att:

 • Värmeenheten har ett överskiktslager som överför värmen effektivt och detta förebygger ökad fläckvis värme som kan ses vid användning av andra värmesystem.
 • enFlow kassetten kan användas i 24 timmar av kontinuerlig värmning.
 • Enpatients kassetten består inte av några membran vilket innebär att det inte är något som klottar igen vid blodtransfusioner.

Instruktionsvideor för enFlow

Instruktionsvideor för enFlow

Titta på dessa serier av korta video som visar de differentierade funktionerna och fördelarna som enFlow har.

enFlow™ genom hela vårdkedjan

enFlow™ vätskevärmningssytem fungerar genom hela vårdkedjan.

Läs mer

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport