AirLife

AirLife


Stöd patienternas nästa andetag så att de får den luft de behöver

Ge patienter luft för livet

AirLife


AirLife-produkter blåser liv i patienter - oavsett om de får andningshjälp eller om de andas själva. Vår breda produktportfölj sammanför dig med högkvalitativ återupplivning, trakealvård, syrgasbehandling och andra förbrukningsvaror, och hjälper till att hantera problem med korskontaminering.

Läs mer om AirLife-produkter

AirLife™ Brand Misty Finity™ nebulisator för kontinuerlig behandling


Misty Finity™-nebulisatorer från BD lägger till ytterligare fördelar som kontinuerlig nebulisering med tillförlitlig, flexibel och jämn prestanda.

Läs mer