Respiratorisk vård

BD förser vårdpersonal med innovativa respiratoriska system och tjänster för att förbättra säkerheten och minska kostnaden för vården. Våra branschledande lösningar tillhandahåller olika tekniker för skydd av lungorna för att hjälpa till att leverera positiva behandlingsresultat.

Våra kliniskt prövade produkter—inklusive AirLife™-sortimentet, MasterScreen™, Vmax™-system, JAEGER™, 3100A/B HFOV, Infant Flow™ SiPAP och LTV-ventilatorer - hjälper till att förbättra säkerheten och minska kostnaderna.

AirLife™-respirationsprodukter

AirLife-respirationsprodukter tillsammans med ett brett utbud av produkter från våra strategiska partner ger oss möjlighet att erbjuda kunderna en komplett serie respirationsprodukter.

Hjärt-lungdiagnostik

BD Respiratory Diagnostics är en mångsidig organisation med mer än 250 anställda över hela världen. Vi arbetar engagerat och passionerat och sätter fokus på tillverkning, marknadsföring och support av avancerade diagnostiska instrument.

Ventilation

BD har en lång historik inom innovation och förbättringar av andningsvården. Vi erbjuder klinikern en produktportfölj som gör det möjligt att förbättra patientresultaten i hela vårdkedjan.

Sömndiagnostik och sömnterapi

Vi ger dig instrument som på ett smart sätt kombinerar funktioner och teknik för att förbättra patientresultaten. Dessutom leder vår linje av relaterade sömnterapeutiska produkter vården av din patient från diagnos till effektiv behandling.

Visa alla Andningsvård produkter

Visa alla Andningsvård produkter

Beställ mer information

Beställ support

Produktsupport

Resursbibliotek för respiratorisk vård

Resursbibliotek för respiratorisk vård

Våra olika kliniska resurser om viktiga frågor inom dagens hälsovårdsindustri kan hjälpa dig att lära dig mer om bästa praxis, att få insikter och tillämpa innovationer.

Visa hela biblioteket

Respiratoriska sällskap och information

Respiratoriska sällskap och information

Hitta en omfattande lista över inhemska och globala respiratoriska sällskap, samt annan värdefull respiratorisk information.

Läs mer